drukuj Nasady kominowe

04-03-2014

Montaż i konserwacja nasad kominowych

Montaż oczywiście musi być dokonany przez fachowca, choć nie jest to sprawa zbyt skomplikowana (ułożenie nasady na kominie i przykręcenie jej wkrętami lub montaż na rurze przy użyciu blachowkrętów),  wiąże się on jednak z koniecznością pracy na wysokościach, co wymaga uprawnień i doświadczenia. Nasada, zwłaszcza posiadająca części ruchome, musi być dokładnie wypoziomowana oraz przytwierdzona na stałe, konieczne jest też odpowiednie uszczelnienie połączeń.

Nasada dla prawidłowej pracy musi być odpowiednio wyeksponowana na wiatr (konieczne jest niekiedy przedłużanie kominów), co dokładnie opisuje prawo budowlane.

Niewątpliwie znajomość prawa budowlanego jest nieodzowna, jest wiele zasad, których trzeba przestrzegać– nie wolno na przykład zmniejszać przekroju poprzecznego wylotów przewodów kominowych (nie można więc montować nasady Ø150 na przewód Ø200 mm), nie jest dozwolone łączenie przewodów spalinowych i wentylacyjnych pod jedną nasadą zbiorczą itp.

 

Konserwacja

Przepisy mówią co następuje:

1.            Konserwacja - czyszczenie przewodów kominowych powinno być dokonywane przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje - czeladnika kominiarskiego. W budynkach mieszkalnych obowiązuje następująca częstotliwość czyszczeń:

•    przewody od palenisk opalanych paliwem stałym - 4 razy w roku;

•    przewody od palenisk opalanych paliwem gazowym i płynnych - 2 razy w roku,

•    przewody wentylacyjne - 1 raz w roku.

2.            Kontrole okresowe sprawności technicznej dokonywane przez osobę posiadają kwalifikacje mistrza kominiarskiego - 1 raz w roku.

 

W celu umożliwienia działań konserwacyjnych – uprawniony kominiarz musi mieć swobodny dostęp do przewodu kominkowego, nie może, więc być mowy o każdorazowym demontażu nasady. Dlatego też w myśl nowych przepisów budowlanych wszystkie nasady muszą się otwierać lub w inny sposób umożliwić dostęp do otworu przewodu kominowego.

W odstępach czasu jak powyżej powinno być dokonywane czyszczenie nasad, usuwanie z nich nadmiernej ilości nalotu, sadz itp. W przypadku nasad samonastawnych z łożyskiem wymagającym smarowania (ślizgowe) odpowiedni smar wysokotemperaturowy (szczegółowa informacja u producenta) powinien być uzupełniany raz do roku.

W przypadku nasad wentylacyjnych – czynności konserwacyjne sprowadzają się do sprawdzenia stanu technicznego nasady i ewentualnego czyszczenia jej z zanieczyszczeń.

W okresie zimowym, w przypadku zauważenia oblodzenia nasad – uprawniona osoba powinna dokonać czynności mających na celu usunięcie zalodzeń, mogących doprowadzić do zablokowania nasady.

powrót
Komentarze użytkowników (0)