Wentylacja - Artykuły

Wentylacja dla laików- cz.II " Ruch powietrza w mieszkaniu"

28-09-2016

Ruch powietrza w mieszkaniu

Musimy sobie zdawać sprawę, że zanieczyszczenia, o których pisaliśmy w części pierwszej mają różną ciężkość względem powietrza. W związku z tym te lżejsze, do których należy np. tlenek węgla (czad) koncentrują się pod sufitem, a te cięższe (np. dwutlenek węgla) gromadzą się bliżej podłogi. Zależy nam na tym aby wentylacja usuwała wszystkie zanieczyszczenia, dlatego oczywistym jest, że ruch powietrza musi odbywać się na różnych wysokościach względem podłogi.

Do tego celu można wykorzystać wpływ temperatury. Wiadomo bowiem, że powietrze ogrzane gromadzi się u góry, a chłodne na dole pomieszczeń. Z tego to właśnie powodu kratki wentylacyjne, poprzez które powietrze usuwamy na zewnątrz są umieszczane pod sufitem. Tam koncentruje się powietrze już ogrzane we wnętrzu, a zatem takie, które w swojej drodze przez pomieszczenia zebrało zanieczyszczenia. Naturalnym kierunkiem jego dalszego przepływu będzie przedostanie się poprzez kratkę do przewodu wywiewnego i dalej kominem do góry na zewnątrz.

 

Miejsca gromadzenia się głównych zanieczyszczeń w budynku: tlenek węgla i para wodna w górnych partiach, dwutlenek węgla w dolnych.

Biorąc pod uwagę lokalizację wywiewu, trzeba tak umieścić nawiew, czyli dopływ powietrza do budynku, aby przepływając przez pomieszczenia zebrało ono także te zanieczyszczenia, które gromadzą się przy podłodze. Dlatego jeżeli dostarczamy do wnętrza budynku powietrze zimne, to najlepiej umieścić nawiew w górnej części pomieszczenia. Wówczas powietrze najpierw opadnie ku podłodze, a dopiero stopniowe ogrzewanie wywoła jego wznoszenie się ku górze. Ruch powietrza oddziałuje na cięższe zanieczyszczenia przesuwając i zabierając je ze sobą. Inaczej to wygląda jeżeli do budynku wprowadzamy powietrze już podgrzane. Aby przepłynęło poprzez różne poziomy w mieszkaniu lepiej nawiew umieścić niżej, gdyż powietrze znacznie szybciej ulegnie podgrzaniu.

Pomieszczenia w mieszkaniu w zależności od ilości powstających zanieczyszczeń możemy podzielić na „brudne” i „czyste”. Do tej pierwszej grupy należą wszystkie pomieszczenia sanitarne: kuchnia, łazienka, toaleta, pralnia, pomieszczenia gospodarcze itp. Wynika to stąd, że użytkowanie tych pomieszczeń wiąże się z wytwarzaniem dużej ilości zanieczyszczeń (w tym także zapachów), które powinny zostać jak najszybciej usunięte na zewnątrz, aby się nie rozprzestrzeniały po budynku. W tym celu każde pomieszczenie z tej grupy powinniśmy  wyposażyć w wywiew. Z kolej nawiew umieszczamy w pomieszczeniach, gdzie tych zanieczyszczeń produkuje się znacznie mniej (pokoje, sypialnie, salon itp.).  Zauważmy, że właśnie w tych pomieszczeniach spędzamy większość czasu, stąd zapewnienie w nich świeżego powietrza jest szczególnie ważne.

Schemat przepływu powietrza w mieszkaniu

Rozmieszczenie nawiewu i wywiewu według powyższych wskazówek zagwarantuje, że powietrze będzie przepływać z pokoi do pomieszczeń sanitarnych, czy łazienki, a stamtąd na zewnątrz. Jednak, aby przepływ powietrza był możliwy należy pamiętać jeszcze o jednej ważnej rzeczy. Powietrze musi mieć możliwość swobodnego przemieszczania się. Nie znaczy to, że mamy mieć wszystkie drzwi wewnątrz budynku stale otwarte. Jednak musimy zadbać o to aby posiadały one otwory lub podcięcie w dolnej części.

Następna część przybliży ogólne zasady działania różnych systemów wentylacyjnych. Zapraszamy do lektury!