Aktualności korporacyjne

Informacja

03-04-2018

Informujemy, iż firma "DARCO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zrealizowała projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020
Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne
Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

pt. „Podwyższenie konkurencyjności firmy DARCO poprzez uruchomienie produkcji innowacyjnych nasad wentylacyjnych - napędzanych wiatrem i energią słoneczną”

W wyniku realizacji projektu firma DARCO uruchomiła produkcję innowacyjnych nasad wentylacyjnych - napędzanych wiatrem i energią słoneczną, będących efektem przeprowadzonych prac B+R.

Wartość projektu: 10 158 806,84 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 60,00%