Aktualności

Informacja o wprowadzonych zmianach do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/1.4/DARCO DOTYCZĄCEGO DOSTAWY ŚRODKA TRWAŁEGO W POSTACI ZROBOTY

17-07-2018

"DARCO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Metalowców 43, 39-200 Dębica informuje o wprowadzeniu zmian w zapytaniu ofertowym nr 2/1.4/DARCO dotyczącym dostawy środka trwałego w postaci zrobotyzowanej celi do szlifowania powierzchni w punkcie 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA, Minimalne parametry urządzenia. Wprowadzona zmiana dotyczy omyłki pisarskiej w obrębie jednego z parametrów w wersji angielsko języcznej zapytania ofertowego.

Poprawny zapis to:

• powtarzalność pozycjonowania robota – nie więcej niż +-0,05mm

• cell should be equipped with a robot of repeatability not higher than +-0,05mm

W związku z wprowadzonymi modyfikacjami "DARCO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wydłuża termin składania ofert do dnia 27.08.2018 r., do godz. 15:00 w siedzibie firmy ,,DARCO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Metalowców 43, 39-200 Dębica. Równocześnie informujemy, iż otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 15:30.

Pozostałe zapisy Zapytania ofertowego nr 2/1.4/DARCO dotyczącego dostawy środka trwałego w postaci zrobotyzowanej celi do szlifowania powierzchni i załączników nie uległy zmianie.

 

 

Załączniki:         

  1. Zapytanie ofertowe_2_1.4_DARCO_J.POLSKI (obowiązujące od dnia 17.07.2018 r.).
  2. Zapytanie ofertowe_2_1.4_DARCO_J.ANGIELSKI (obowiązujące od dnia 17.07.2018 r.).