Aktualności

Informacja o wynikach postępowania ofertowego

27-08-2018

"DARCO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postepowania ofertowego nr 4/1.4/DARCO dotyczącego dostawy środka trwałego w postaci szlifierki – gratownicy w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI NA RYNKU FIRMY DARCO WSKUTEK WDROŻENIA REKOMENDACJI STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap.

 

Załączniki:

  1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 4/1.4/DARCO