Aktualności

Informacja o wynikach postępowania ofertowego

29-08-2018

"DARCO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego nr 2/1.4/DARCO dotyczącego dostawy środka trwałego w postaci zrobotyzowanej celi do szlifowania powierzchni w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI NA RYNKU FIRMY DARCO WSKUTEK WDROŻENIA REKOMENDACJI STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap.

 

 

Załączniki:

  1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 2/1.4/DARCO