Aktualności

Informacja o wynikach postępowania ofertowego

30-01-2019

"DARCO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postepowania ofertowego nr 6/1.4/DARCO dotyczącego dostawy środka trwałego w postaci wygładzarki wibracyjnej do elementów po laserze lub obróbce wiórowej (1 szt.) w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI NA RYNKU FIRMY DARCO WSKUTEK WDROŻENIA REKOMENDACJI STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap.

 

Załączniki:

  1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 6/1.4/DARCO