Aktualności

Zakończenie realizacji projektu

14-05-2019

Informujemy, iż przedsiębiorstwo DARCO Sp. z o.o. zrealizowało projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję

pt. „PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI NA RYNKU FIRMY DARCO WSKUTEK WDROŻENIA REKOMENDACJI STRATEGII WZORNICZEJ”

W wyniku realizacji projektu przedsiębiorstwo DARCO SP. Z O. O. wdrożyło rekomendacje wskazane w strategii wzorniczej opracowanej w ramach Etapu I działania 1.4 POPW w postaci innowacji produktowej, marketingowej, organizacyjnej, procesowej i technologicznej.

Wartość projektu: 5 381 973.95 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 58.71 %