dotacje z UE

04-06-2014

Firma Darco Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę następujących urządzeń

13-01-2014

Firma Darco Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę następujących urządzeń

Dofinansowanie z programu RPO-WP    1.1.B

08-01-2014

Informujemy, iż firma Darco Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, działanie 1.1. Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne