dotacje z UE

Dofinansowanie z programu RPO-WP 1.1.B

08-01-2014

 

Informujemy, iż firma Darco Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, działanie  1.1. Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne

Dofinansowaniem objęty został projekt: "Wzrost konkurencyjności firmy Darco poprzez pracowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnego produktu - stabilizatora przepływu"

Umowa o dofinansowanie: UDA-RPPK.01.01.00-18-037/13-00 z dnia 30.12.2013r.

 

Realizacja projektu obejmuje między innymi: zakup dwóch nowoczesnych pras krawędziowych oraz niezbędnego oprzyrządowania.