* - pola wymagane

Jakie są koszty energii elektrycznej pobieranej przez silnik elektryczny Turbowenta Hybrydowego?

Dzięki temu, że Turbowent Hybrydowy napędzany jest silnikiem elektrycznym małej mocy pobierającym tylko 3W i tylko w sytuacji braku wiatru, co (w zależności od wysokości na której zamontowana jest nasada) zdarza się rzadko, koszty energii elektrycznej są minimalne i wahają się (w zależności od nastawionej wydajności turbiny) od 5 do 8gr za dobę użytkowania (zużycie od 0,12kWh do 0,2kWh energii/dobę).