* - pola wymagane

Czy jest sens stosowania nasad uchylnych lub rozbieralnych?

Nasada kominowa powinna umożliwiać czyszczenie przewodu kominowego co wynika ze znowelizowanego prawa budowlanego. Wynika z niego również konieczność przeprowadzenia inspekcji i czyszczenia przewodów kominowych. Określony w rozporządzeniu jest wymóg czyszczenia przewodów kominowych wentylacyjnych jeden raz w roku, spalinowych dwa, a dymowych cztery razy w roku. Wszystkie nasady produkowane przez firmę DARCO i przeznaczone do montażu na kominie, zarówno stałe (CAGI, H, gwiaĽdziste, a nawet daszki kominowe), jak i obrotowe (Turbowent), czy samonastawne (Rotowent) zostały tak przeprojektowane, że umożliwiają czyszczenie przewodu kominowego bez demontażu nasady, a jedynie przez jej odchylenie.