* - pola wymagane

Czy jest jakaś mechaniczna nasada kominowa, która wydajnie zwiększy i ustabilizuje ciąg w bardzo krótkim kominie z urządzeń na paliwa stałe?

Najlepszym rozwiązaniem wydaje się zastosowanie nasady mechanicznej - Generator Ciągu Kominowego. Generator ciągu wytwarza podciśnienie w przewodzie kominowym poprzez wykorzystanie zjawiska fizycznego - injekcji. Polega ono na wytworzeniu podciśnienia w głównym przewodzie kominowym poprzez wytworzenie strumienia powietrza w przewodzie pobocznym. Strumień powietrza wytwarzany jest przez wentylator znajdujący się poza obrębem przewodu kominowego. Ten sposób działania nie powoduje blokowania przewodu kominowego a także zapewnia urządzeniu odporność na wysokie temperatury.