* - pola wymagane

Czy nasada jest urządzeniem bezobsługowym?

Każda nasada jest częścią składową komina i podlega przeglądowi przeprowadzanemu przez kominiarza: kominy wentylacyjne – 1 raz w roku, spalinowe – 2 razy w roku. Kominy dymowe – 4 razy w roku lub częściej, jeśli sytuacja tego wymaga.