* - pola wymagane

Jaką nasadę zastosować na komin w przypadku, gdy odległość między kanałami jest bardzo mała?

Można zastosować jedną nasadę zbiorczą na wylotach wentylacyjnych z kilku kanałów wentylacyjnych pod warunkiem zachowania sumarycznej powierzchni przekrojów. Zastosowanie takiej nasady powinna być uzgodniona z inspektorem nadzoru i uprawnionym kominiarzem. Pod żadnym pozorem nie wolno łączyć wspólną nasadą przewodów wentylacyjnych razem ze spalinowymi lub dymowymi.