* - pola wymagane

Czy nasady powinny posiadać jakieś atesty lub certyfikaty?

 

Wszystkie nasady stosowane na przewody zarówno wentylacyjne jak i spalinowe wedle polskiego prawa muszą posiadać aprobatę techniczną wydaną przez instytucję do tego uprawnioną lub być znakowane znakiem CE. Stosowanie nasad bez wymaganych certyfikatów i aprobat jest niezgodne z prawem i nie gwarantuje bezpieczeństwa użytkowania. Przy zakupie nasady zawsze trzeba poprosić sprzedawcę o okazanie ważnej aprobaty technicznej lub deklarację producenta o zgodności wyrobu z odpowiednią Normą. Wyrób nie posiadający aprobaty nie przeszedł szczegółowych badań laboratoryjnych i nie daje gwarancji prawidłowego działania.