* - pola wymagane

Czy jest nasada obrotowa, którą można stosować do dużych budynków przemysłowych?

W ofercie DARCO są nasady które posiadają odpowiednie parametry (wydajności) by mogły być stosowane do wentylacji budynków użyteczności publicznej a także do obiektów przemysłowych. Nasady Turbowent i Rotowent Ø400 i Ø500 stanowią interesujące i bardzo atrakcyjne ekonomicznie rozwiązanie problemów wentylacji w takich budynkach.