* - pola wymagane

Czy polskie prawo zaleca stosowanie nasad kominowych?

Polskie prawo budowlane zaleca stosowanie nasad kominowych na zakończenia przewodów wentylacyjnych i spalinowych.
§ 143. 1. W budynkach usytuowanych w II i III strefie obciążenia wiatrem, określonych Polskimi Normami, należy stosować na przewodach dymowych i spalinowych nasady kominowe zabezpieczające przed odwróceniem ciągu, przy zachowaniu wymagań.
§ 146 . 1. Nasady kominowe o których jest mowa w ust. 1, należy również stosować na innych obszarach jeśli wymagają tego położeni budynków i lokalne warunki topograficzne.”