Ciąg kominowy - definicja

27-09-2011

Ciąg kominowy to pojęcie z którym prawdopodobnie każdy użytkownik kominka lub pieca na paliwo stałe spotkał się niejednokrotnie podczas użytkowania, czy instalacji pieca. Ciąg kominowy zależy od wielu czynników przeczytaj jakich

Brak ciągu kominowego, przyczyny i skutki

27-09-2011

Wiedząc już co to jest ciąg kominowy oraz jakie czynniki wpływają na jego wartość zastanówmy się co jest najczęstszą przyczyną zbyt małego ciągu kominowego oraz jakie są skutki takiego stanu rzeczy.

Skutki niewłaściwego ciągu kominowego

27-09-2011

Warto w kilku zdaniach przedstawić skutki niewłaściwego ciągu kominowego, zwłaszcza jego braku przy użytkowaniu kominków i kotłów grzewczych. Brak ciągu kominowego oznacza szereg utrudnień związanych z prawidłowym rozpalaniem i spalaniem paliwa w piecu.

27-09-2011

Skutkiem nadmiernego ciągu w kominie, co zaskakujące, jest niewłaściwe spalanie paliwa... po prostu spalanie przy zbyt dużej dawce tlenu jest gwałtowne i nie pozwala na zupełne spalenie paliwa (czego efektem jest między innymi nadmierna ilość popiołu).

27-09-2011

W przypadku kominka jest to dość trudne do określenia, często producenci nie informują w warunkach jakiego podciśnienia urządzenie pracuje najlepiej i osiąga najwyższe parametry. To czy ciąg w kominie jest prawidłowy – najlepiej oceni kominiarz...

Sposoby poprawy ciągu kominowego

27-09-2011

Dla zwiększenia ciągu najczęściej stosowane są nasady kominowe, których funkcjonalność pozwala na wykorzystanie wiatru do wytwarzania podciśnienia w przewodzie kominowym.

Regulacja i stabilizacja ciągu

27-09-2011

Ograniczanie i stabilizowanie ciągu to znacznie łatwiejszy problem niż skuteczne jego wspomaganie – oczywiście o ile wkład kominkowy lub instalacja kominowa są wyposażone w odpowiednie elementy regulujące.

Kiedy stosować nasady

27-09-2011

Zaburzenia ciągu kominowego są często konsekwencją lokalnych warunków atmosferycznych, od których zależy przepływ powietrza wokół budynku.

Rodzaje nasad

27-09-2011

Nasady kominowe ogólnie możemy podzielić na: stałe, samonastawne, obrotowe

Zastosowanie nasad

27-09-2011

Każdy budynek posiada różne przewody kominowe: wentylacyjne, spalinowe jak i dymowe. Przeznaczenie poszczególnych przewodów stawia różne wymagania ich zakończeniom (nasadom).

1  2  następna strona