Kiedy stosować nasady

27-09-2011

Zaburzenia ciągu kominowego są często konsekwencją lokalnych warunków atmosferycznych, od których zależy przepływ powietrza wokół budynku. Wiatr, mimo, że jest czynnikiem sprzyjającym ciągowi kominowemu, w pewnych warunkach powoduje uporczywe zawiewanie do przewodów wentylacyjnych i spalinowych.

Oprócz terenów, gdzie stosowanie nasad jest obowiązkowe (zgodnie z Rozporządzeniem z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie),  warto umieszczać je również:

  • na obszarach, gdzie występują silne wiatry o zmiennych kierunkach
  • na kominach w sąsiedztwie których znajdują się wysokie drzewa
  • na kominach usytuowanych poniżej na połaci dachu
  • na kominach o małych długościach
  • na kominach o małych przekrojach