Dla zwiększenia ciągu...

Sposoby poprawy ciągu kominowego

Generator ciągu kominowego

Sposoby poprawy ciągu kominowego

27-09-2011

Jeśli zdiagnozowaliśmy problem i znamy skutki jego zlekceważenia, warto zastanowić się w jaki sposób zaradzić. 

Tutaj wyróżniamy dwie sytuacje, gdy naszym zadaniem jest zwiększenie ciągu kominowego, oraz jego ograniczenie. Dla zwiększenia ciągu najczęściej stosowane są nasady kominowe, których funkcjonalność pozwala na wykorzystanie wiatru do wytwarzania podciśnienia w przewodzie kominowym. Nasady dzięki swojej budowie, osłaniając przewód kominowy przed wiatrem, wytwarzają podciśnienie w króćcu dolotowym. Zazwyczaj dobrze dobrana nasada kominowa może uwolnić nas od kłopotów związanych z niedoskonałą instalacją kominową. Niestety nie w każdym przypadku będzie to panaceum na wszelkie problemy, nie zawsze też sama nasada rozwiąże problem nieprawidłowego ciągu kominowego - niekiedy dla poprawy ciągu komin może wymagać przedłużenia, tak by spełniał wymogi prawidłowej konstrukcji (omawiane wcześniej). Polega ono na wydłużeniu wkładu kominowego oraz wysunięciu końcówki (nasady, daszka) kilkadziesiąt centymetrów ponad zakończenie komina, a niekiedy jeszcze wyżej – aż ponad przeszkodę, która ogranicza lub powoduje wsteczny ciąg kominowy (kalenica dachu, dach sąsiedniego budynku itp.). Przedłużenie powoduje, iż przewód kominowy jest dłuższy a co za tym idzie lepsze są warunki do powstawania naturalnego ciągu kominowego, lepiej też działać będzie ewentualna nasada kominowa zainstalowana na jego szczycie – gdyż jej ekspozycja na wiatr będzie znacznie większa. Należy pamiętać, iż przedłużenia kominów muszą być izolowane termicznie, w przeciwnym wypadku zamiast pomóc, często, wychłodzone niską temperaturą zewnętrzna powodują osłabienie ciągu.

Nasady kominowe, które można stosować na zakończenia przewodów odprowadzających spaliny z kominków to przede wszystkim nasady samonastawne. Działanie tego typu urządzeń oparte jest na prawach fizyki i aerodynamiki, ustawiają się one czołowo do wiatru osłaniając przewód kominowy i zarazem wytwarzając dodatkowe podciśnienie w króćcu dolotowym. Wartość dodatkowego podciśnienia jest wprost proporcjonalna do siły wiejącego wiatru. Nasady te powinny być wykonane z materiałów odpornych na działanie wysokiej temperatury oraz substancji kwaśnych zawartych w spalinach, dlatego zazwyczaj wykonuje się je z wysokogatunkowej stali kwasoodpornej.

Do wspomagania ciągu kominowego mogą także służyć specjalne wentylatory dachowe, posiadające zabezpieczenia przed przegrzaniem silnika i zablokowaniem elementów ruchomych oraz nie powodujące ograniczenia swobodnego wypływu spalin z przewodu kominowego. Najbardziej skutecznymi i najbezpieczniejszymi są urządzenia wytwarzające ciąg kominowy w oparciu o tzw. efekt injekcji, to jest wspomagania podciśnienia w przewodzie kominowym na skutek wytworzonego strumienia powietrza w przewodzie pomocniczym. Wentylatory dachowe to urządzenia bardzo skuteczne, ale też znacznie droższe niż tradycyjne nasady kominowe.

Sposobem na poprawę ciągu kominowego może być także usprawnienie wentylacji nawiewnej do budynku. Czy rozwiązanie takie będzie skuteczne, można sprawdzić – poprzez otwarcie okna w momencie rozpalania ognia w  kominku, jeśli proces ten zostanie znacząco usprawniony, przyczyna leży w braku właściwej wentylacji nawiewnej. W takim przypadku konieczne byłoby zainstalowanie nawiewnika nad lub pod oknem (ewentualnie w oknie), lub, co byłoby rozwiązaniem optymalnym – wykonanie nawiewu powietrza bezpośrednio w okolice kominka.

Częstą przyczyną braku ciągu a kominie jest jego bardzo zły stan techniczny, lub zbytnie zabrudzenie, powodujące przewężenie utrudniające przedostawanie się spalin. W takich wypadkach pomaga wizyta kominiarza, który przeczyści komin (co swoją droga powinno być wykonywane co najmniej 4 razy w roku). Jeśli problem tkwi w złej konstrukcji komina, niezbędne może być zainstalowanie wkładu kominowego z blachy (spowoduje on wygładzenie powierzchni ścianek oraz ograniczy ryzyko osadzanie się sadzy) lub wykonanie procesu frezowania – czyli przewiercenia komina od góry, dla zapewnienia mu właściwego przekroju.