Przepisy prawne

Przepisy prawne regulujące stosowanie nasad kominowych

31-10-2011

Przepisy prawne regulujące stosowanie nasad kominowych: 1. PN-89/B-10425 – „Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze”