Praca w Darco

Pracuj w DARCO

Pracuj w nowoczesnej i dynamicznie rozwijającej się firmie. Dokumenty rekrutacyjne można przesłać na:

- pocztą na adres:                  DARCO Sp. z  o.o.

                                                ul. Metalowców 43

                                                39-200 Dębica

lub

e-mailem:                             

 

Prosimy o umieszczenie w aplikacji klauzuli :

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

Część informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem danych osobowych kandydata do pracy jest DARCO Sp. z o.o. ul. Metalowców 43, 39-200 Dębica,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – jerzy.gac@darco.pl,
3) dane osobowe kandydata do pracy przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) odbiorcami danych osobowych kandydata do pracy będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) dane osobowe kandydata do pracy przechowywane będą przez 2 lata licząc od następnego roku po zakończeniu pierwszej rekrutacji
6) kandydat do pracy posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
7) kandydat do pracy  ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

 

 

 

 

 

Obecnie poszukujemy osób na stanowiska

 

Operatorzy stanowisk zrobotyzowanych i obrabiarkach numerycznych

Oferujemy szkolenia dla nowych pracowników

Wymagania:

  • mile widziane wykształcenie techniczne średnie lub wyższe

Oferujemy:

  • ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
  • pracę z użyciem najnowocześniejszego wyposażenia
  • atrakcyjne warunki zatrudnienia
  • miłą atmosferę

 

Aplikacje prosimy składać  osobiście lub

pocztą na adres:                 DARCO Sp. z o.o.

                                               ul. Metalowców 43

                                               39-200 Dębica

bądź poprzez e-mail:          

Prosimy o umieszczenie w aplikacji klauzuli: 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

 

________________________________________________________________________________________________________

 

 

Informujemy, iż w procesie rekrutacji kontaktować będziemy się tylko z wybranymi osobami, nadesłane dokumenty nie będą zwracane.