Wspieramy

Stowarzyszenie Kominy Polskie

Jesteśmy członkiem Stowarzyszenia Kominy Polskie. Stowarzyszenie jest ogólnopolską organizacją non profit. Powstało w 1999 roku z inicjatywy czołowych producentów wyrobów kominowych. Podstawowym celem SKP jest popularyzacja wiedzy o bezpiecznym i skutecznym odprowadzaniu spalin z urządzeń grzewczych.

Więcej info nt. Stowarzyszenia: www.kominypolskie.com.pl

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominki Polskie

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE "KOMINKI POLSKIE" posiada osobowość prawną i stanowi związek, przedsiębiorców oraz innych organizacji społecznych i gospodarczych zainteresowanych sprawami dotyczącymi branży kominkowej i zduńskiej. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej i działalność swą opiera na pracy społecznej członków. Celem działania Stowarzyszenia jest reprezentowanie wspólnych interesów środowiska: usługodawców, producentów i handlowców kominków, ochrona ich interesów zawodowych i gospodarczych.

Więcej informacji nt. Stowarzyszenia:  www.kominkipolskie.com.pl

Stowarzyszenie Polska Wentylacja

Stowarzyszenie Polska Wentylacja jest zrzeszeniem osób związanych z branżą wentylacyjną.Stowarzyszenie prowadzi aktywną działalność obejmującą między innymi: działania prawno-organizacyjne zmierzające do przestrzegania i egzekwowania Prawa Budowlanego i przepisów z zakresu wentylacji, działania prawno-organizacyjne zmierzające do ujednolicenia norm z zakresu wentylacji oraz ich harmonizacji z przepisami Unii Europejskiej. Zbiera informacje i wymienia  doświadczenia w dziedzinie wentylacji w budownictwie mieszkaniowym jedno- i wielorodzinnym, użyteczności publicznej, biurowym, komercyjnym i przemysłowym. Jednym z  celów Stowarzyszenia  jest upowszechnianie stosowania skutecznych i efektywnych sposobów wentylowania w budownictwie.
Więcej informacji nt. Stowarzyszenia:www.wentylacja.org.pl
 

Dębicki Park Przemysłowy

Stowarzyszenie Dębicki Park Przemysłowy jest organizacją wspierającą i promującą rozwój firm z terenu, który obejmuje swoim patronatem, której celem, realizowanym dzięki połączonej aktywności członków, jest stworzenie korzystnych warunków inwestowania w potencjał swoich członków i systematyczny wzrost wykorzystania środków oraz czynników produkcji, które posiadają firmy członkowskie. Nadrzędnym celem Stowarzyszenia jest praca na rzecz poprawy istniejących i tworzenia nowych zapisów prawnych oraz zwiększenia politycznej i społecznej świadomości, w celu umożliwienia jej dynamicznego rozwoju i większego wykorzystania potencjału w Dębicy. W szczególności celem DPP jest tworzenie efektywnych strategii i podejmowanie inicjatyw, mających na celu zwalczanie barier rozwoju.

Więcej informacji nt. Stowarzyszenia: www.debickiparkprzemyslowy.pl

 

Dębicki Klub Biznesu

Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych oraz menadżerów. Swoje funkcjonowanie opiera na pracy społecznej członków, którym zależy na stworzeniu wspólnego forum działania na rzecz środowiska dębickiego biznesu. 

Więcej informacji nt. Stowarzyszenia: www.karierawdebicy.pl

 

Niepubliczne przedszkole Weldon Kids Dębica

Nowoczesna placówka dla maluchów:)

Pomysłodawcą i inwestorem  jest Firma Weldon Sp. z o.o. - Darco jest partnerem placówki, do której uczęszcza kilkanaście pociech pracowników firmy.

Więcej informacji nt. przedszkola: www.weldonkids.pl

 

Niepubliczne przedszkole Tęczowa Kraina Pustynia

Przedszkole założone w roku 2013. Kolejna przyjazna placówka dla naszych najmłodszych:)

 

Klub Hokejowy Dębica

Prężnie działający klub hokejowy z naszego miasta. Darco od początku istnienia aktywnie wspiera działalność klubu, którego seniorska drużyna gra na zapleczu ekstraklasy, a liczne zespoły młodzieżowe i dziecięce - zdobywają już laury mistrzostw Polski.

Darco jest strategicznym partnerem Klubu Hokejowego Dębica.

 

Klub Pływacki GRYF Dębica

Klub Pływacki Gryf powstał w listopadzie 2012 roku. Swoją ofertę kieruje od osób w każdym wieku.

Zawodnicy Klubu mają już w swoim dorobku liczne sukcesy.

Więcej informacji nt. Klubu: www.klubplywacki-gryf.prv.pl

 

 

Dziecięcy Uniwersytet Techniczny

Dziecięcy Uniwersytet Techniczny -  wyjątkowy projekt edukacyjny dla dzieci, które interesują się zagadnieniami naukowymi.

Wszelkie szczegóły na stronie https://dolina-wiedzy.pl/dut/

 

 

 

Grupa sportowa, stowarzyszenie OCR TEAM DĘBICA powstała w 2017 roku a stworzona przez grupę pasjonatów biegów z przeszkodami (Obstacle Course Racing). Na swoim koncie posiadają wiele startów w Polsce, Słowacji, Czechach oraz innych częściach Europy z wysokimi drużynowymi oraz indywidualnymi wynikami. W drużynie aktywnie działa ponad 20 osób .
Aktualne poczynania grupy można śledzić pod linkiem: https://m.facebook.com/OCRteamDEBICA/