ogłoszenia

Zaproszenie do złożenia oferty- wyniki postępowania

 

DARCO Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na realizację usług doradczych polegających na:

przeprowadzeniu audytu wzorniczego dla firmy DARCO Sp. z o.o. oraz opracowaniu na podstawie przeprowadzonego audytu strategii wzorniczej przedsiębiorstwa w ramach projektu pn.  WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI DARCO POPRZEZ WYTYCZENIE KIERUNKÓW ROZWOJU PRZEDSĘBIORSTWA W KONTEKŚCIE WZORNICTWA NA PODSTAWIE PRZEPROWADZONEGO AUDYTU WZORNICZEGO wspófinansowanego przez Unię  Europejską  w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, OŚ  Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję  I Etap.

 

 

 

Informacja o wynikach postępowania ofertowego

Informacja o wynikach postępowania ofertowego na realizację usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego dla firmy DARCO Sp. z o.o. oraz opracowaniu na podstawie przeprowadzonego audytu strategii wzorniczej przedsiębiorstwa w ramach projektu pn. „WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI DARCO POPRZEZ WYTYCZENIE KIERUNKÓW ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA W KONTEKŚCIE WZORNICTWA NA PODSTAWIE PRZEPROWADZONEGO AUDYTU WZORNICZEGO” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap.