FAQ

* - pola wymagane

Jak zapobiegać ciągowi wstecznemu w wentylacji?

Należy zapewnić odpowiedni nawiew powietrza zewnętrznego, na przykład poprzez montaż nawietrzaków. Zamontowanie ich w łazience spowodowałoby jej szybkie wychłodzenie. Dlatego najlepiej zamontować je w innym pomieszczeniu, a drzwi łazienki wyposażyć w odpowiednią kratkę. Prawidłowo działająca wentylacja grawitacyjna nawiewna powinna zapewnić przepływ zużytego powietrza z pomieszczeń najczystszych (pokoje) do najbardziej zanieczyszczonych (łazienka, kuchnia). Aby był możliwy przepływ tego powietrza należy stosować otwory wyrównawcze ponad drzwiami lub w ich górnej części, lub pomiędzy dolną krawędzią drzwi, a podłogą (przekrój netto ~80 cm2). Dopływ powietrza wewnętrznego do łazienek, ustępów, bezokiennych kuchni lub innych pomieszczeń pomocniczych powinien być zapewniony przez otwory w dolnej części drzwi. Przekrój netto tych otworów powinien wynosić ~220cm2. Jeżeli mieszkanie nie będzie wyposażone w odpowiednie otwory nawiewne i wywiewne, to nigdy wentylacja grawitacyjna nie będzie działała prawidłowo. Gdy w/w warunki mamy spełnione, a mimo to występuje ciąg wsteczny w kanałach wentylacyjnych, to przyczyną może być nieprawidłowe usytuowanie wylotów kominów względem połaci dachu lub zawirowania wywołane wiatrem. Jedynym rozwiązaniem jest odpowiednie przedłużenie komina i zastosowanie nasady kominowej.