FAQ

* - pola wymagane

Co się dzieje, gdy nie ma otworów nawiewnych do pomieszczenia?

Może się zdarzyć sytuacja, że kanał wywiewny będzie pełnił rolę otworu nawiewnego. Najczęściej sytuacja taka występuje w łazience wyposażonej w gazowy przepływowy podgrzewacz wody i kratkę wentylacyjną wywiewną. Powietrze z łazienki pobierane jest do spalania paliwa, a jego niedobór jest uzupełniany kratką wentylacyjną wywiewną.