FAQ

* - pola wymagane

Co to jest wentylacja hybrydowa?

Wentylacja hybrydowa to nowa jakość na polskim rynku wentylacyjnym. Pojęcie to oznacza w skrócie wentylację dwubiegunową: naturalną (podczas gdy naturalny ciąg kominowy jest wystarczający, lub gdy warunki zewnętrzne są dobre i odpowiednia siła wiatru wytwarza taki ciąg) oraz wymuszoną (wentylator napędzany silnikiem elektrycznym – gdy warunki dla zaistnienia wentylacji grawitacyjnej są niewystarczające). Nowością na Polskim rynku jest nasada Turbowent wyposażona w układ napędzający turbinę do ustalonego przez użytkownika poziomu w momencie osłabienia ciągu. Rozwiązanie takie zapewnia optymalizację zużycia energii elektrycznej do wentylacji i zarazem gwarantuje właściwy poziom wentylacji bez względu na warunki zewnętrzne.

Wentylacja hybrydowa pozwala więc na osiągnięcie właściwych parametrów wywiewu powietrza przy gwarantowanym zminimalizowanym zużyciu energii elektrycznej, ważne jest jednak, by pamiętać o tym, iż dla prawidłowego działania wentylacji wywiewnej konieczna jest sprawna i drożna wentylacja nawiewna do pomieszczeń (zapewniana np. przez nawietrzaki).

Pojęcie "wentylacja hybrydowa" znakomicie wpisuje się więc w powszechne obecnie dążenie do propagowania ekologii i poszanowania energii w budownictwie, przy zachowaniu zwiększonego komfortu mieszkańców.