FAQ

* - pola wymagane

Dlaczego występują problemy z wentylacją po termorenowacji budynku?

Termorenowacja budynku jako „produkt uboczny” powoduje znaczny wzrost szczelności budynku, uniemożliwiający infiltrację świeżego powietrza z zewnątrz, a także uniemożliwia odprowadzenie wytworzonej w budynku pary wodnej na zewnątrz. Z reguły stanowi ona też początek problemów z wentylacją budynku jako, że zostaje zachwiany bilans przepływu powietrza przez budynek. Świeże powietrze potrzebne jest nie tylko do poprawnej wentylacji, ale także do spalania gazu w urządzeniach grzewczych i drewna w kominku. Brak znajomości zmian w wentylacji po termomodernizacji skutkuje zawsze problemami po jej zakończeniu i koniecznością modernizacji systemu wentylacji. Zachwianie bilansu powietrza wentylacyjnego zawsze występuje po stronie ilości powietrza doprowadzonego do budynku, a jego zwiększenie umożliwiają nawietrzaki montowane w odpowiednich miejscach budynku. Celem nadrzędnym jest znalezienie kompromisu między oszczędnościami wynikającymi z termorenowacji budynku i ograniczeniem zużycia energii do ogrzewania a poprawną wentylacją, a co za tym idzie komfortem i zdrowiem mieszkańców.