FAQ

* - pola wymagane

Na co należy zwrócić uwagę w zakresie wentylacji po zainstalowaniu kominka?

Kominek, jako urządzenie grzewcze zużywa podczas pracy duże ilości powietrza. Przy wkładach zamkniętych około 10 m3/kg drewna, a przy kominkach z otwartą komorą spalania jeszcze więcej, bo przez otwór czołowy kominka przepływa powietrze z prędkością 0,2-0,3 m/s. Dlatego przy montażu kominka regułą jest instalowanie układu doprowadzania świeżego powietrza z zewnątrz. Układ doprowadzający zaczyna się zewnętrzną czerpnią powietrza a kończy kratką nawiewną umieszczoną pod kominkiem, ze względu na stosunkowo duże ilości przepływającego powietrza unika się w ten sposób przeciągów. Pokój, w którym znajduje się kominek powinien również posiadać kratkę wentylacyjną grawitacyjnej wentylacji wywiewnej.