FAQ

* - pola wymagane

Jak prawidłowo sprawdzić i określić ciąg kominowy w przewodach wentylacyjnych?

Poprawny pomiar ciągu kominowego wentylacji można dokonać używając anemometru. Można nim określić prędkość przepływu powietrza w otworze kratki wywiewnej w m/s. Znając pole powierzchni przekroju kratki w m2 można obliczyć ilość usuwanego powietrza w ciągu jednej godziny: Q [m3/h] = V [m/s] * S [m2] * 3600. Ilość powietrza powinna być zgodna z przewidzianą w PN-83/B-03430, a praktycznie nie powinna być niższa niż objętość pomieszczenia w którym znajduje się badana kratka wentylacyjna (daje to 1 wymianę powietrza na godzinę). Wartość zbyt niska nie zapewnia wystarczającej wentylacji, zbyt wysoka powoduje niepotrzebne wychładzanie pomieszczeń.