FAQ

* - pola wymagane

Co jest przyczyną ciąg wstecznego w kratkach wentylacyjnych?

Najczęściej występującymi zakłóceniami występującymi w wentylacji grawitacyjnej wywiewnej jest ciąg wsteczny w kratkach wywiewnych. Ciąg wsteczny powstaje w momencie, gdy w pomieszczeniu wentylowanym powstaje podciśnienie lub silny wiatr wytwarza nadciśnienie w przewodzie kominowym. Zjawisko to nasiliło się zwłaszcza w ostatnich czasach w nowo budowanych lub modernizowanych budynkach. Przyczyną tego zjawiska jest ocieplanie budynków i wymiana stolarki okiennej. Zapomina się o tym, że prawidłowo działająca wentylacja grawitacyjna wywiewna powinna mieć odpowiednio zorganizowany nawiew do pomieszczeń. Musi być zachowany bilans powietrza, czyli ilość powietrza nawiewanego musi być równa ilości powietrza wywiewanego i tego potrzebnego do spalania paliw w domowych urządzeniach grzewczych. Naturalny ciąg kominowy jest w dużym stopniu zależy od różnicy temperatur na zewnątrz i wewnątrz mieszkania, wysokości i pola poprzecznego przekroju komina. Intensywną wymianę powietrza można uzyskać zwłaszcza zimą przy dużej różnicy temperatury. Dla prawidłowego działania wentylacji wywiewnej trzeba zadbać o odpowiednie otwory doprowadzające świeże powietrze zewnętrzne.