Porady

14-10-2011

Wentylacja to proces usuwania z pomieszczeń zanieczyszczonego powietrza i dostarczania w jego miejsce powietrza świeżego. Wentylacja jest konieczna ponieważ powietrze we wszystkich pomieszczeniach stale ulega zanieczyszczeniu.

13-10-2011

Podział systemów wentylacyjnych może być dokonany ze względu na wiele kryteriów . W celu pełnego charakteryzowania systemu używa się zwykle kilku określeń. Przykładowo wentylacja mechaniczna nawiewno- wywiewna o działaniu okresowym z chłodzeniem.

Skutki nieprawidłowej wentylacji

12-10-2011

Skutki nieprawidłowej wentylacji stanowią duże zagrożenie dla naszego zdrowia i życia. Niebezpieczeństwo jest o tyle poważne, że nie wszystkie skutki są od razu widoczne czy odczuwalne.

11-10-2011

Odwrócenie ciągu może być bardzo niebezpieczne. Może dojść do zasysania spalin wydostających się z przewodów spalinowych oraz dymowych i wtłaczania ich do budynku. Ponadto niewłaściwie działająca wentylacja nie odprowadza gazów (produktów spalania).

Wentylacja naturalna- nie zawsze działa prawidłowo

10-10-2011

Najbardziej popularnym rodzajem wentylacji budynków mieszkalnych w Polsce, stosowanym od lat, jest wentylacja naturalna, zwana też grawitacyjną. Siłą napędową wentylacji naturalnej jest różnica gęstości powietrza zimnego i ciepłego.

09-10-2011

W wentylacji mechanicznej wymiana powietrza jest niezależna od jakichkolwiek wpływów atmosferycznych. Wymuszony przepływ powietrza uzyskuje się dzięki zastosowaniu jednego lub kilku wentylatorów.

Dlaczego wentylacja hybrydowa

13-09-2011

Temat wentylacji hybrydowej coraz częściej gości na łamach czasopism branżowych, gdyż z jednej strony - ograniczanie kosztów eksploatacji budynków jest wyraźną i nieodwracalną tendencją, z drugiej potrzeba skutecznie działającej wentylacji jest oczywista.

Hybrydowe nasady kominowe

13-09-2011

Propozycją Darco w dziedzinie wentylacji hybrydowej jest nasada Turbowent Hybrydowy. Turbina nasady jest napędzana wiatrem. Jest ona tak skonstruowana, że wiejący wiatr powoduje jej napędzanie.

Nawietrzaki - sposób na doprowadzenie powietrza do domu

12-09-2011

Warunkiem działania każdego typu wentylacji jest doprowadzenie niezbędnej ilości powietrza do budynku. Gdy ten warunek nie zostanie spełniony, wentylacja nie będzie działać skutecznie, nawet jeżeli pozostałe jej elementy zostaną wykonane prawidłowo.