Porady

Klasyfikacja systemów wentylacji

13-10-2011

Klasyfikacja systemów wentylacji może być dokonywana ze względu na wiele kryteriów. Do najczęściej stosowanych kryteriów podziału należą:

  • siły powodujące przepływ powietrza - wentylacja naturalna, wentylacja mechaniczna,
  • czas działania - wentylacja ciągła, wentylacja okresowa,
  • sposób organizowania wymiany powietrza - wentylacja ogólna, wentylacja miejscowa,
  • kierunek transportu powietrza względem pomieszczenia - wentylacja nawiewna, wentylacja wywiewna, wentylacja nawiewno-wywiewna,
  • różnica ciśnienia powietrza względem otaczających pomieszczeń - wentylacja nadciśnieniowa, wentylacja podciśnieniowa,
  • zakres uzdatniania powietrza - np. wentylacja z chłodzeniem, wentylacja z dowilżaniem itd.,
  • prędkości transportu w przewodach nawiewnych - wentylacja o niskich, średnich i wysokich prędkościach przepływu powietrza w przewodach,
  • liczba przewodów magistralnych - instalacje bezprzewodowe, jednoprzewodowe, dwuprzewodowe

 W celu pełnego charakteryzowania systemu używa się zwykle kilku określeń. Przykładowo wentylacja mechaniczna nawiewno- wywiewna o działaniu okresowym z chłodzeniem.

 

 Źrodło: www.wentylacja.org.pl