Wentylacja - Artykuły

Ile kosztuje energooszczędna wentylacja?

07-11-2017

Energooszczędność jest obecnie jednym z kluczowych kryteriów, które bierze pod uwagę  Inwestor przy wyborze praktycznie każdego materiału potrzebnego do budowy. Skłania nas do tego zarówno rosnący koszt energii, jak i przepisy, które są coraz bardziej rygorystyczne w stosunku do parametrów jakim powinny odpowiadać nowe budynki. W przypadku wentylacji utarło się, że energooszczędność jest postrzegana w kontekście odzysku ciepła. My chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na inny, często pomijany aspekt systemów wentylacyjnych: koszt energii potrzebnej do pracy systemu.

Wentylacja jest to system, który pracuje całą dobę przez 365 dni w roku. Zatem jeżeli jest wyposażona w urządzenia zasilane energią elektryczną, to nawet wówczas, gdy ich nominalna moc jest nieduża, globalnie, w skali roku kwota wydana na pracę systemu może być znaczna. W przypadku urządzeń zasilanych jedynie energią z sieci obliczenie rocznego zużycia prądu nie jest trudne: moc nominalną [W] mnożymy przez liczbę godzin w roku. Zdecydowanie trudniej jest, kiedy chcemy się dowiedzieć ile prądu rocznie zużyje nasada Turbowent Tulipan Hybrydowy Darco. Urządzenie to do napędu wykorzystuje wiatr, a energia elektryczna jest potrzebna tylko wówczas, gdy wiatr jest zbyt słaby. Umożliwia to specyficzna budowa nasady. W wentylacji mechanicznej, przepływ powietrza jest wymuszany poprzez ruch obrotowy turbiny wewnątrz wentylatora. W naszym Turbowencie zasada działania jest identyczna, tylko turbina została zastąpiona obrotową czaszą, która zwieńcza urządzenie. Sekret działania tkwi w szczegółach - każdy detal czaszy jest istotny: od materiału, z którego jest wykonana, poprzez ilość i wyprofilowanie poszczególnych łopatek. Taka budowa Turbowentu pozwala na pracę z maksymalną wydajnością, bez wspomagania silnikiem już przy wietrze o sile powyżej  6 m/s. Wówczas energię elektryczną pobierać będzie jedynie sterownik urządzenia. Przy mniejszej prędkości wiatru urządzenie jest „dopędzane” silnikiem elektrycznym, który w zależności od tego ile obrotów czaszy brakuje do maksymalnej pracy, działa z mniejszą lub większą mocą (co przekłada się na zróżnicowanie pobieranej energii z sieci). W tabeli nr 1 przedstawiamy zestawienie ile prądu jest potrzebne aby dopędzić nasadę do maksymalnej pracy przy różnych prędkościach wiatru. W obliczeniach tych uwzględniliśmy także energią, którą pobiera sterownik Turbowentu – potrzebuje on 0,3 W energii, ale dla naszych obliczeń, przyjęliśmy, że wówczas, gdy silnik jest całkiem wyłączony pobiera 1 W energii z sieci.  

tabela nr 1 

Wiedząc ile energii jest pobierane przez urządzenie przy różnych prędkościach wiatru, łatwo wyliczymy całkowity roczny koszt użytkowania nasady Turbowent Tulipan Hybrydowy. Należy ze strony Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa pobrać informacje o sile wiatru dla typowych lat meteorologicznych dla odpowiedniego miejsca . My pobraliśmy dane dla stacji Warszawa-Okęcie i po zliczeniu godzin dla poszczególnych prędkości wiatru uzyskaliśmy dane, które przedstawiamy w tabeli nr 2.

 tabela nr 2 

                Rozliczenie energii z jej Dostawcą prowadzone jest w kWh, dlatego nasze obliczenia rocznego zużycia energii przez nasadę sprowadziliśmy do tej jednostki. Uzyskany wynik: 19,3 kWh należy jeszcze pomnożyć, przez cenę tej energii u wybranego Dostawcy. My przyjęliśmy, że koszt jednej kWh wynosi 0,57 zł, w związku z czym za roczną pracę nasady Turbowent Tulipan Hybrydowy użytkownik zapłaci ok. 11 zł.

                Przeprowadzone przez nas obliczenia opierały się o dane na temat siły wiatru z terenu Warszawy. Oczywiście w innych rejonach Polski ten koszt może kształtować się nieco inaczej. Na pewno znaczenie ma także usytuowanie budynku – jeżeli jest on osłonięty od wiatru przez inne, wyższe, to nasada nie będzie mogła być napędzana wiatrem. W takiej hipotetycznej sytuacji (nasada tak osłonięta, że wiatr nie może nią poruszać) roczna ilość energii potrzebna dla maksymalnej pracy urządzenia wyniesie 36792 Wh (8760 h*4.2 W), czyli 36,8 kWh, co przy stawce 0,57 zł/kWh wyniesie niecałe 21 zł. W rzeczywistości ciężko by było stworzyć na dachu takie warunki, aby przez cały rok na nasadę nie działał wiatr.

System hybrydowy Darco działa w sposób stały, zapewniając wymianę powietrza na poziomie potrzebnym dla zdrowia. Do prawidłowej pracy oczywiście oprócz nasad Turbowent Hybrydowy potrzebne są także pozostałe elementy systemu. Nasza wentylacja nie zapewni Państwu odzysku ciepła, ale nie dopuści do wentylacji większej, niż ta, która jest potrzebna do tego aby czuć się dobrze we własnym domu. Nie obiecamy także, że jedna nasada Turbowent Tulipan Hybrydowy zapewni wentylację w całym domu. Dla każdego budynku ilość urządzeń powinna zostać dobrana indywidualnie. Niezbędne minimum przy niedużych parterowych budynkach to dwie nasady. Przy większych może być potrzeba zastosowania pięciu, czy nawet ośmiu nasad. Chcemy jedynie zachęcić Państwa do tego, aby przy wyborze wentylacji sugerować się nie tylko hipotetycznymi oszczędnościami (które ciężko samemu wyliczyć), ale i realnym, łatwym do wyliczenia zużyciem energii, za którą na pewno będziecie musieli Państwo zapłacić.