Zamów podręcznik DGP

Zamów podręcznik DGP Darco

Formularz zamawiania podręcznika dystrybucji gorącego powietrza

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól formularza oraz kwestionariusza, szczególną uwagę należy zwrócić na poprawne wypełnienie danych teleadresowych.

Wysyłka materiałów dokonywana jest za pomocą poczty polskiej do 7 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionego formularza.

Formularze wypełnione nieprawidłowo, zawierające błędy w adresie lub mogące wzbudzić wątpliwość co do celowości wypełnienia mogą być uznane za nieważne i odrzucone bez powiadomienia użytkownika. Wysyłka materiałów nie będzie w takich przypadkach realizowana.

Dane do wysyłki

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji mojego zamówienia na podręcznik dystrybucji gorącego powietrza DARCO. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DARCO Sp. z o.o. ul. Metalowców 43, 39-200 Dębica, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – jerzy.gac@darco.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Pani / Pana zamówienia na podręcznik dystrybucji gorącego powietrza DARCO na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych; cofniecie zgody na ich przetwarzanie lub ograniczenie przetwarzania uniemożliwi nam przyjęcie i realizację Pani / Pana zamówienia na podręcznik dystrybucji gorącego powietrza DARCO. 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi nam przyjęcie i realizację Pani / Pana zamówienia na podręcznik dystrybucji gorącego powietrza DARCO.

Kwestionariusz

Kocioł gazowy
Kocioł na węgiel / ekogroszek
Kocioł na olej
Kocioł na biomasę
Ogrzewanie elektryczne
Pompa ciepła
Inne
Samodzielnie
Za pomocą wyspecjalizowanej firmy kominkowej
Za pomocą firmy wykonującej inne prace budowlane
a.do 1 roku
b.1-3 lata
c. 3-5 lat
d. 5-10 lat
e. 10 i więcej lat
f. nie dotyczy
a. tak
b. nie
c. trudno powiedzieć
d. nie dotyczy
a. zmienił (a) system grawitacyjny na wymuszony
b. zmodernizował (a) system kształtek i kanałów
c. zmodernizował (a) sterowanie systemem
d. nie zamontowałbym (abym) systemu DGP
e. inne
f. nie dotyczy
a. naprawa turbiny rozprowadzającej powietrze
b. naprawa izolacji przewodów rozprowadzających powietrze
c. naprawy elementów obudowy kominka
d. wszystko działa bez zarzutu
e. inne
f. nie dotyczy
a. zmniejszenia kosztów ogrzewania
b. zwiększenia kosztów ogrzewania
c. poprawy funkcjonalności ogrzewania
d. zwiększenia wydajności ogrzewania
e. nie wniósł żadnych zmian
f. inne
g. nie dotyczy
a. raz w roku
b. regularnie, ale czyszczę tylko nawiewy
c.tylko przy okazji awarii
d.nie, nigdy
e.nie dotyczy
* - pola wymagane